Тренчевска: Разрешување на директори со еднострана одлука во време на избори е незаконски акт

Дополнителната заменичка министерка за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска по забележување на неправилности во работата на техничкиот министер за труд и социјална политика поднесе предлог до Владата на Република Северна Македонија за огласување за ништовно Решение за разрешување од должност на директорот на Јавната установа Центар за социјална работа – Радовиш, од 04.04.2024 година.Предлогот е даден по извршен инспекциски надзор од страна на Државниот инспекторат за труд врз решението за разрешување по што се утврдени повеќе неправилности. Воедно забележана е и незаконската постапка од страна на техничкиот министер во делот на разрешување на директор во време на распишани избори, со еднострана одлука! Ваквата постапка е спротивна на Законот за Владата на Република Северна Македонија.

Во соопштението е наведебо дека во Законот е предвидено дополнителниот заменик на министерот, заедно и рамноправно со министерот да ги разгледува и потпишува сите акти и документи, а ако тоа не е сторено, ваквите акти и документи не произведуваат правно дејство.На 14та седница на Владата на Република Северна Македонија е донесена одлука да се огласи за ништовно разрешувањето директорот на Јавната установа Центар за социјална работа – Радовиш од страна на министерот за труд и социјална политика.

Поврзани објави
Total
0
Share