Политика на приватност

Телевизијата Клан е посветена на заштита на приватноста на посетителите на нашата веб-страница; оваа политика одредува како ќе постапуваме со вашите лични податоци.

Секој што пристапува на оваа веб-страница на телевизијата Клан се согласува со следните услови:

Некои од областите на веб-страницата на телевизијата Клан (на пр.: коментари под објавените написи) може да побараат од корисникот да го пополни формуларот за онлајн апликација, поставувајќи, меѓу другото, некои од неговите лични податоци, како име или адреса на е-пошта. Телевизија Клан посочува дека нешто вакво е опционално барање, кое корисникот доброволно може да го даде како информација за да продолжи со апликацијата, за целта за која е побарана (на пр.: објавување на коментарот).


Во овој контекст, Телевизија Клан сака да го привлече вниманието на секој корисник дека по пристигнувањето на информациите на нашиот веб-сервер, овој имплементира безбедносен систем од највисоките стандарди за складирање и понатамошна обработка на овие податоци, во согласност со комплетната со одредбите од Законот „За заштита на личните податоци“.


Корисникот ја потврдува комплетноста и автентичноста на дадените информации и исто така изјавува дека правилно и вистинито ги пополнил сите потребни информации. Исто така, со пополнување на онлајн апликацијата, корисникот изјавува дека дава одобрение за понатамошна обработка на информациите што ги дава Телевизија Клан, само за целта за која корисникот доброволно ги пријавил своите лични податоци.


Во секој момент откако корисникот доброволно ќе ги достави бараните информации во овие специфични полиња, тој има право преку барање до Телевизија Клан, да пристапи до овие податоци, како и да побара нивна корекција.