Коалицијата ,,ВРЕДИ” ги презентираше кандидатските листи за пратеници во шесте изборни единици

Изет Меџити е носител во првата изборна единица, Африм Гаши во втората, Шенан Билјали во третата, Мендурим Зекмановски во четвртата, Салим Сулејмани во петата и Билал Касами во шестата изборна единица.

Во продолжение ви ги претставуваме сите кандидати за пратеници на Коалицијата ,, ВРЕДИ”

И.Е 1

1 ИЗЕТ МЕЏИТИ

 2 БЕКИМ САЛИ

3 ФЕРИДЕ ХАЏИУ

 4 ЗЕЌИРЈА ТАИРИ

5 ХАСИМ МУРТЕЗАНИ

 6 НАФИЕ СЕЛМАНИ

7 ИСМЕТ ИСЕИНИ

8 ИБУШ ЈУСУФИ

9 САФИЈЕ ИЛЈАЗИ-МИФТАРИ

10 ЛИРИДОНА АЛЈИ БОЈДА

11 АХМЕТ ИСМАИЛИ

12 НУРЏАН АСАНОВСКА

13 ФИОНА АБАЗИ ИСМАНИ

14 АСТРИТ ИЛЈАЗИ

15 АРСИМ РУСТЕМИ

 16 ХАМЗА АМЕТИ

17 ИЉХАН МАМУТИ

18 ГАНИМЕТЕ ЈУСУФИ

 19 АНЕСА МИФТАРИ

20 ФАТОН ФАЗЛИУ

И.Е 2

 1 АФРИМ ГАШИ

 2 РИЈАД ШАЌИРИ

3 МЕРИТА КОЛЧИ-КОЏАЏИКУ

4 САФИЈЕ САДИКИ ШАИНИ

5 АСТРИТ ИСЕНИ

6 МЕДИНЕ ЛЈАТИФИ УКШИНИ

7 ХАКИМ СУМА

8 ХЕРОЛЈИНД САКИПИ

9 ЗАНА ЗУМЕРИ

10 ЗАНА ДУРГУТИ ХУСЕНИ

11 ЏЕМАИЉ ЗЕНДЕЛОВСКИ

 12 САРА АРИФ

13 МАКФИРЕ ДАИПИ

14 ВАЉБОНА КАДРИУ

15 ФЕИМ СЕЛМАНИ

16 ШУКРИ БЕКИРИ

17 ИСА ЗЕКИРИ

18 ЉУЉЈЕТА ДУРГУТИ

19 АЉБИНА РАМАДАНИ

 20 ЛЈИРИМ ЈАШАРИ

И.Е 3

1 ШЕНЕР БИЛЈАЛИ

2 ЗЕЈАДИН АРСЛАНОВСКИ

3 ФАТМА ЕМРУЛОВА

4 ОТХМАН ЈУСУФИ

 5 БУЈАМИН МЕХМЕДОВ

6 ФЛОРИДЕ АРСЛАНОВСКА

7 СИНАН МАКСУДОВ

8 ЃУЛСИМЕ АРСЛАНОВСКА

9 ИВЗО АХМЕДОВ

 10 ТЕУТА ЏАФЕРИ

11 ФЕМИХ БЕЈЛУРОВ

12 ФИРДЕС АРСЛАНИ

13 ЏЕМАЗИ ИМЕРОВ

14 ФУАТ ЏАФЕРОВСКИ

15 ФАТИМЕ АРСЛАНИ

16 БЕСНИК АРСЛАНОВСКИ

 17 САДБЕР ЏАФЕРОВСКА

18 ОСМАН РЕЏЕПОВСКИ

19 ЗАНА ЈУСУФИ

20 САФЕТ АРСЛАНИ

И.Е 4

1 МЕНДУРИМ ЗЕКМАНОВСКИ

2 УРИМ ВЕЈСЕЛИ

3 МИРАНДА КАДРИУ

4 ДАШУРИЈЕ ЗЕКИРИ

5 АДЕЛИН ЗЕКИРОВСКИ

6 МЕРВЕН МУСТАФОВСКИ

7 РЕХАН ЗУБЕРОВА

 8 ЏЕНИС МУРАТОВСКИ

9 БУЛЕНТ АКСОЈ

10 МБАРЕСА МЕМЕТИ

 11 АТНАН СУЛЕМАНОСКИ

12 АЛИША УГЛЈАНИН

13 ЈЕТМИР СЕЛИМОВСКИ

 14 СЕВДЕТ ЏАФЕРОВСКИ

15 БЕРНА ФЕТОСКА

16 МЕДИНА РЕСУЛОВСКА

17 НЕДИМ ЗЕКМАНОВСКИ

18 ЗИНЕТА УГЛЈАНИН

 19 АЛМИР МУСТАФОВСКИ

 20 АСТРИТ ЈАШАРИ

И.Е 5

 1 САЛИМ СУЛЕЈМАНИ

2 ВАЉБОНА АДИЛИ-ЕМИНИ

 3 АБДУЛА БАЈРАМОСКИ

 4 ШИЌИРИ КОРУМИ

 5 ИЛКА НУРЕДИНИ

 6 ДАЛЕНДУШЕ МУФТАРИ

7 АВНИ АМЕДИ

8 АЛБУЛЕНА ДЕМИРИ-ЗЕНДЕЛИ

 9 ШЌИПЕ МУСТАФА

10 АГИМ КЕРА

11 ФЛНЗА АЗИЗИ САДИКУ

12 АФРИМ ЌОКУ

13 АРЛИНДА ШЛАКУ

14 ЏЕМАЛ МЕНА

15 ЕДМОНД МУЧА

16 ВЕНЕРА АСАНИ НАСУФОСКА

17 СЕМИР БАЈРАМИ

18 МЕЛИНДА РАШИДИ

 19 МУСТАФА ЏАФЕР

20 СЕЛМА АЗИЗОСКА

И.Е 6

 1 БИЛЈАЛ КАСАМИ

2 БЕКИМ ЌОКУ

3 МИМОЗА МУСА

4 ХАЛИЛ СНОПЧЕ

 5 ФАТМИР ЛИМАНИ

6 САРАНДА ИМЕРИ- СТАФАИ

7 САДИК СУЛЕЈМАНИ

 8 ИМРЛИЈЕ САЛИУ-

 9 АДНАН АЗИЗИ

10 КАЉТРИНА БЕЌИРИ

 11 СЕВИМ ВЕСЕЛИ БЕРЗАТИ

12 МУХАМЕТ АМЕТИ

 13 БЕСИМ МЕМЕДИ

14 ГАЗМЕНД АЛИУ

15 МАЈЛИНДА ИМЕРИ

 16 ХАЌИМ РАМАДАНИ

 17 ВАЉОН ИДРИЗИ

18 МЕРХАЛ ИСМАИЛИ

19 АРБНОРА ХУСЕИНИ

20 БЕСАР ДУРМИШИ

Поврзани објави
Total
0
Share