Државата се задолжи со 50 милиони евра на домашен пазар

Државата се задолжи на домашниот пазар преку две емисии на државни обврзници во вкупен износ 49,5 милиони евра.

Македонска берза соопшти дека од денеска на официјалниот пазар се два вида на државни обврзници издадени од Министерството за финансии со рок на враќање од 15 години.

Првата емисија на обврзници е без девизна клаузула со вредност од 2.466.400.000 денари повеќе од 40 милиони евра). Издадени се 246.640 хартии од вредност со номинална вредност од 10.000 денари. За нив ќе се пресметува каматна стапка од 5,6 %, а датумот на достасување е 12 април 2039 година.

Втората емисија на обврзници е со девизна клаузула. Издадени 57.929 хартии од вредност, а вредноста на целата емисија е 579.290.000 денари (повеќе од 9,4 милиони евра). И овие државни обврзници доспеваат на 12 април 2039 година, а се со каматна стапка од 5,35%. Номинална вредност на една акција е 10.000 денари.

Поврзани објави
Total
0
Share