Гласно и одлучно да се бориме против родово-базирано насилство, честит 8 Март-Меѓународниот ден на жената

Постигнувањето на родовата еднаквост и благосостојбата на жените во сите аспекти на животот е поважно од кога било доколку сакаме да создадеме просперитетни економии и здрава планета.
Сепак, се соочуваме со клучен предизвик: алармантниот годишен дефицит од 360 милијарди долари во мерките за родова еднаквост до 2030 година. Ова се петте клучни области за кои е потребна заедничка акција:
• Инвестирање во жените – прашање на човековите права: Родовата еднаквост е најголемиот предизвик за човековите права а придобивките се за сите.
• Да се стави крај на сиромаштијата: поради пандемијата со ковид и конфликтите, уште 75 милиони луѓе западнаа во тешка сиромаштија од 2020 година. Непосредна акција е од клучно значење за да се спречи над 342 милиони жени и девојчиња да живеат во сиромаштија до 2030 година.
• Спроведување на родово одговорно финансирање: конфликтите и зголемените цени може да доведат до тоа 75% од земјите да ги намалат јавните трошоци до 2025 година, што негативно ќе влијае на жените и нивните основни услуги.
• Преминување кон зелена економија и грижливо општество: сегашниот економски систем несразмерно ги погодува жените. Застапниците предлагаат преминување кон зелена економија и грижливо општество за да се засили гласот на жените.
• Поддршка на феминистичките креатори на промени: и покрај водечките напори, феминистичките организации добиваат само 0,13% од официјалната развојна помош.
Ако продолжат сегашните трендови, повеќе од 340 милиони жени и девојчиња или 8 проценти од женската популација во светот ќе живеат во екстремна сиромаштија до 2030 година.
Родовиот јаз во моќта и лидерските улоги, исто така, опстојува, и ако напредокот продолжи со сегашното темпо, ќе бидат потребни уште 286 години за да се постигне родова еднаквост во јавниот живот.
Според најновото истражување, 78% од земјите имаат буџети креирани за спроведување на законодавството кое се однесува на насилството врз жените.
Податоците во Македонија го покажуваат следното:
Во 2022 година се бележи пораст од 61% на пријавите за семејно насилство во споредба со 2018година.
Од жртвите на семејно насилство приближно 80% се жени.  92% од сторителите на семејно насилство се мажи. Сторителите биле казнети во само 15% од случаите a само во 3% од случаите е изречена казна затвор.
Стапката на вработеност на жените во Северна Македонија во 2021 година изнесуваше 38.3 %, односно 55.1 % од жените се економски неактивни.
Разликите во стапките на учество на жените и мажите на пазарот на труд доведуваат до родов јаз во стапката на вработеност кој во 2021 година изнесува 20.3 %
Дополнително, 59% од неактивните жени на возраст од 20-64 години се неактивни на пазарот на труд поради извршување на обврски наспроти 2.3 % од мажите.
Во 2021 година, 40.2% од избраните пратеници беа жени, додека на крајот на 2022 година процентот на жени во Собранието на Република Северна Македонија достигна 42.5%.
Жените се исто така речиси четири пати помалку застапени од мажите на позиции на донесување одлуки во компаниите во земјава, состојба која не забележува подобрување, туку влошување.

Поврзани објави
Total
0
Share